บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด

0-2374-2272, 0-2375-2245-6
nuprint99_info@yahoo.com

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด เลขนิติบุคคล 0105539019236 ดำเนินธุรกิจการมายาวนานกว่า 22ปี เป็นโรงพิมพ์งานออฟเซ็ท และซิลค์สกรีน

บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการทั่วไปภายในองค์กรนานาชาติขนาดใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเปนเวลากว่า30ปี รวมถึงให้การช่วยเหลือด้านภาษาที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในงานสิ่งพิมพ์ได้เป็นอย่างดี

ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิด

งานด่วน ตรงเวลา คุณภาพมาตรฐาน

คิดถึง งานพิมพ์คิดถึง นู พริ้นท์

รับพิมพ์ซอง.jpg

 

สินค้าและบริการ

บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการพิมพ์งานทั่วไปแบบครบวงจร รวมถึงงานเคลือบ, สปอตยูวี, ซิลค์สกรีน, ปั๊มเคทอง, ปั๊มเคเงิน และสีต่างๆ, ปั๊มนูน, ปั๊มไดคัท พร้อมขึ้นรูป, งานคัท, งานทำรูปเล่มปกอ่อนและปกแข็ง, เข้าห่วง, เย็บกี่, ไสกาว เป็นต้น

งานพิมพ์แยกเป็นประเภทดังนี้

1. สิ่งพิมพ์ธุรกิจ

 • เอกสารสำนักงาน
 • แบบฟอร์มธุรกิจ
 • โปรไฟล์บริษัท
 • คู่มือปกิบัติงาน
 • รายงานประจำปี
 • โฟลเดอร์, ปกแฟ้ม
 • หัวจดหมายและซองจดหมาย
 • นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน
 • ประกาศนียบัตร
 • ใบหุ้น

2. สิ่งพิมพ์เข้าเล่ม

 • หนังสือ, ตำรา (ปกอ่อน, ปกแข็ง)
 • วารสาร, จุลสาร, รายงานประจำปี
 • อนุสรณ์, ทำเนียบรุ่น

3. สิ่งพิมพ์เพื่อการตลาด การโฆษณา

 • แคตตาล็อค เอกสารโฆษณา, ใบปลิว, แผ่นพับ, โบรชัวร์
 • คูปองส่งเสริมการขาย เมนู รายการสินค้า คูปองสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
 • โปสเตอร์, ธงราว
 • ปฎิทิน (ตั้งโต๊ะและแขวน)
 • ไดอารี่ (พกพา)
 • แพลนเนอร์
 • สมุดโทรศัพท์ (พกพา)
 • สมุดโน๊ต, สมุดฉีก
 • ที่คั่นหนังสือ (แบบปฎิทินรายปี)

4. สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคล

 • การ์ดเชิญ, บัตรอวยพร, ส.ค.ส.
 • การ์ดแต่งงาน, การ์ดบวช, ทำบุญ, ขึ้นบ้านใหม่
 • การ์ดงานศพ
 • โปสการ์ด
 • บัตรกำนัล, บัตรจอดรถ
 • กรอบรูปที่ระลึก (งานมงคลสมรส)
 • การ์ดพร้อมซอง-แบบและขนาดพิเศษ
 • กฐิน, ผ้าป่า เป็นต้น

5. งานพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์

 • กระดาษห่อของขวัญ
 • สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า
 • ป้ายแท็กติดสินค้า ป้ายฉลากสินค้า
 • ป้ายคล้องประตู
 • กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่สินค้า กล่องกระดาษแข็ง กล่องเครื่องสำอาง

 

บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

แคตตาล็อกออนไลน์

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน

  รับพิมพ์นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์การ์ดแต่งงาน

  รับพิมพ์การ์ดแต่งงาน

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์การ์ดงานบวช

  รับพิมพ์การ์ดงานบวช

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์ สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคล

  รับพิมพ์ สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคล

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์หัวจดหมายและซองจดหมาย

  รับพิมพ์หัวจดหมายและซองจดหมาย

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์กล่องกระดาษแข็ง

  รับพิมพ์กล่องกระดาษแข็ง

 • นู พริ้นท์ บจก - บริการพิมพ์งานทั่วไปแบบครบวงจร

  บริการพิมพ์งานทั่วไปแบบครบวงจร

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์หนังสือ, ตำรา

  รับพิมพ์หนังสือ, ตำรา

 • นู พริ้นท์ บจก - สิ่งพิมพ์เพื่อการตลาด การโฆษณา

  สิ่งพิมพ์เพื่อการตลาด การโฆษณา

 • นู พริ้นท์ บจก - รับพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์

  รับพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์

 • รับพิมพ์นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน

  สิ่งพิมพ์ธุรกิจ เอกสารสำนักงาน แบบฟอร์มธุรกิจ โปรไฟล์บริษัท คู่มือปกิบัติงาน รายงานประจำปี โฟลเดอร์, ปกแฟ้ม หัวจดหมายและซองจดหมาย นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน ประกาศนียบัตร ใบหุ้น บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์การ์ดแต่งงาน

    บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ​​​​​รับพิมพ์ การ์ดเชิญ, บัตรอวยพร, ส.ค.ส. การ์ดแต่งงาน, การ์ดบวช, ทำบุญ, ขึ้นบ้านใหม่ การ์ดงานศพ โปสการ์ด บัตรกำนัล, บัตรจอดรถ กรอบรูปที่ระลึก (งานมงคลสมรส) การ์ดพร้อมซอง-แบบและขนาดพิเศษ กฐิน, ผ้าป่า เป็นต้น ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต...

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์การ์ดงานบวช

  บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ​​​​​รับพิมพ์ การ์ดเชิญ, บัตรอวยพร, ส.ค.ส. การ์ดแต่งงาน, การ์ดบวช, ทำบุญ, ขึ้นบ้านใหม่ การ์ดงานศพ โปสการ์ด บัตรกำนัล, บัตรจอดรถ กรอบรูปที่ระลึก (งานมงคลสมรส) การ์ดพร้อมซอง-แบบและขนาดพิเศษ กฐิน, ผ้าป่า เป็นต้น ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์ สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคล

  สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคล การ์ดเชิญ, บัตรอวยพร, ส.ค.ส. การ์ดแต่งงาน, การ์ดบวช, ทำบุญ, ขึ้นบ้านใหม่ การ์ดงานศพ โปสการ์ด บัตรกำนัล, บัตรจอดรถ กรอบรูปที่ระลึก (งานมงคลสมรส) การ์ดพร้อมซอง-แบบและขนาดพิเศษ กฐิน, ผ้าป่า เป็นต้น บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์หัวจดหมายและซองจดหมาย

  สิ่งพิมพ์ธุรกิจ เอกสารสำนักงาน แบบฟอร์มธุรกิจ โปรไฟล์บริษัท คู่มือปกิบัติงาน รายงานประจำปี โฟลเดอร์, ปกแฟ้ม หัวจดหมายและซองจดหมาย นามบัตร, บัตรประจำตัวพนักงาน ประกาศนียบัตร ใบหุ้น บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์กล่องกระดาษแข็ง

  งานพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อของขวัญ สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า ป้ายแท็กติดสินค้า ป้ายฉลากสินค้า ป้ายคล้องประตู กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่สินค้า กล่องกระดาษแข็ง กล่องเครื่องสำอาง   บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • บริการพิมพ์งานทั่วไปแบบครบวงจร

  บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการพิมพ์งานทั่วไปแบบครบวงจร รวมถึงงานเคลือบ, สปอตยูวี, ซิลค์สกรีน, ปั๊มเคทอง, ปั๊มเคเงิน และสีต่างๆ, ปั๊มนูน, ปั๊มไดคัท พร้อมขึ้นรูป, งานคัท, งานทำรูปเล่มปกอ่อนและปกแข็ง, เข้าห่วง, เย็บกี่, ไสกาว เป็นต้น

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์หนังสือ, ตำรา

  สิ่งพิมพ์เข้าเล่ม หนังสือ, ตำรา (ปกอ่อน, ปกแข็ง) วารสาร, จุลสาร, รายงานประจำปี อนุสรณ์, ทำเนียบรุ่น บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต  

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • สิ่งพิมพ์เพื่อการตลาด การโฆษณา

  สิ่งพิมพ์เพื่อการตลาด การโฆษณา แคตตาล็อค เอกสารโฆษณา, ใบปลิว, แผ่นพับ, โบรชัวร์ คูปองส่งเสริมการขาย เมนู รายการสินค้า คูปองสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โปสเตอร์, ธงราว ปฎิทิน (ตั้งโต๊ะและแขวน) ไดอารี่ (พกพา) แพลนเนอร์ สมุดโทรศัพท์ (พกพา) สมุดโน๊ต, สมุดฉีก ที่คั่นหนังสือ (แบบปฎิทินรายปี) บริษัท นู พริ้นท์ จำ...

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

 • รับพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์

  งานพิมพ์หีบห่อบรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อของขวัญ สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า ป้ายแท็กติดสินค้า ป้ายฉลากสินค้า ป้ายคล้องประตู กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องใส่สินค้า กล่องกระดาษแข็ง กล่องเครื่องสำอาง บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด ให้บริการออกแบบ จัดทำอาร์ตเวิร์ค ด้วยความรวดเร็ว รับสั่งงานผ่านทางอินเทอร์เนต

  หมวดหมู่ : โรงพิมพ์

ที่อยู่

บริษัท นู พริ้นท์ จำกัด

ที่อยู่
77 ซอยนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00

พิกัด

13.78521,100.65033